Nasza historia najnowsza - YACHT KLUB POLSKI TYCHY

Nasza historia najnowsza

Komandor Stanisław Olszar

YACHT KLUB POLSKI TYCHY powstał w roku 1987, w wyniku starań grupy założycielskiej składającej się z żeglarzy pasjonatów, którzy za cel postawili sobie kultywowanie szczytnych tradycji żeglarskich. Realizację tego celu widzieli wyłącznie pod banderą YACHT KLUBU POLSKI.

Zarząd Główny YKP w Warszawie, przyznał klubowi w Tychach, Patent Flagowy w 1997 roku. W tym to roku rozpoczęła się intensywna działalność członków Klubu nad jego rozwojem i utrzymywaniem go w świetności.

Aby zapewnić środki finansowe niezbędne do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania Klubu, powołano działalność gospodarczą, w ramach której, działał Zakład Remontowo-Montażowy, zatrudniający w najlepszym okresie swojej działalności 120 pracowników. Wszystkie zyski z działalności gospodarczej klubu przeznaczano na odbudowę starej szkoły która miała być siedzibą YKP TYCHY. Pozyskane środki pozwoliły na wyremontowanie budynku oraz na jego wyposażenie i na zakup sprzętu żeglarskiego.

Sprawujący wówczas władzę w Tychach, doskonale zdawali sobie sprawę z faktu, że posiadanie w mieście takiego klubu żeglarskiego, który skupia wokół siebie młodzież i pasjonatów żeglarstwa, to zjawisko potrzebne miastu. Toteż wspierali działalność klubu w każdym czasie i pomagali rozwiązywać trudne sprawy. Przekazali klubowi we władanie, budynek starej szkoły, pod warunkiem, że klub własnymi siłami wyremontuje będący w ruinie obiekt.

To był początek wielkiego wysiłku wszystkich członków YKP TYCHY. Przez kilka lat dużych wysiłków i po przepracowaniu tysięcy godzin, powstała siedziba YACHT KLUBU POLSKI TYCHY przy ulicy Jankowickiej pod numerem 3-4, w dzielnicy Paprocany. Obecne władze jednak nie doceniły tamtego wysiłku i zaangażowania małej tyskiej społeczności żeglarskiej i pozwoliły na wszczęcie administracyjnej procedury mającej na celu odebranie klubowi jego siedziby, budynku wraz z działką.

Aktualnie YACHT KLUB POLSKI TYCHY liczy 20 członków czynnie uprawiających żeglarstwo.

Pracami klubu kieruje pięcioosobowy Zarząd w składzie:

  1. Komandor - Kol. Stanisław Olszar
  2. V-ce Komandor ds. organizacyjnych - Kol. Wiesława Andracka
  3. V-ce Komandor ds. morskich - Kol. Grażyna Świerkot
  4. V-ce Komandor ds. gospodarczych - Kol. Katarzyna Estkowska
  5. Sekretarz - Kol. Maciej Krzyżaniak

W takim składzie, Zarząd YKP TYCHY kieruje pracami i losami klubu, ściśle współpracując z Zarządem Głównym YKP, poprzez realizację jego kierunków działania i kultywowania tradycji żeglarskich.

W siedzibie klubu, która przez obecne władze miasta Tychy, właśnie w tym roku została klubowi bezceremonialnie odebrana, znajdowały się pomieszczenia klubowe takie jak; biuro klubu, magazyny sprzętu, archiwum, świetlica oraz tawerna żeglarska „Pod Różą Wiatrów”. Zabudowania klubowe znajdują się w bliskiej odległości od jeziora o nazwie Jezioro Paprocany. Jezioro to zajmuje 110 h i leży w strefie miejskiej. Jest to wymarzone miejsce do uprawiania sportów wodnych i rekreacji, jednakże żeglarstwo nie cieszy się poparciem gremiów zarządzających wodami tego jeziora.

W ostatnim czasie, z uwagi na znaczne zużycie techniczne, wskutek wieloletniej eksploatacji, a co za tym idzie na przewidywane wysokie koszty remontów, baza sprzętowa klubu uległa znacznej redukcji. Jachty nieopłacalne w utrzymaniu lub wymagające kosztownych remontów przeznaczono do likwidacji lub sprzedaży. Aktualnie klub posiada następujące jachty:

  1. Sasanka 660,
  2. Pegaz 600,
  3. „470”
  4. „Omega”

Jacht „Sasanka 660” od 2011 roku stacjonuje na stałe na Mazurach w miejscowości Kozin, w Porcie YACHT KLUBU BIELSKO. Wcześniej naszą przystania był prywatny port Pana Dariusza Piskorza w Węgorzewie. Na jachcie tym członkowie Klubu wraz z rodzinami, w sezonie letnim uprawiają żeglarstwo turystyczne, pływając po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Ponadto, część członków klubu, w ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi klubami żeglarskimi posiadającymi jachty pełnomorskie, bierze udział w rejsach morskich, najchętniej po wodach ciepłych, głównie po Adriatyku.

Poza sezonem żeglarskim, w siedzibie klubu raz w miesiącu, miały miejsce spotkania klubowe, na których prowadzono są dyskusje na temat szeroko pojmowanego żeglarstwa, przeprowadzano są prezentacje ważniejszych wydarzeń w żeglarstwie polskim i wydarzeń w samym klubie. Pokazywane były filmy i zdjęcia z ostatnich rejsów i wypraw. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem.