YACHT KLUB POLSKI TYCHY - YACHT KLUB POLSKI TYCHY

YACHT KLUB POLSKI TYCHY

Wystrój naszej tawerny „Pod Różą Wiatrów”

YACHT KLUB POLSKI TYCHY powstał w roku 1987, w wyniku starań żeglarzy pasjonatów, którzy za cel postawili sobie kultywowanie szczytnych tradycji żeglarskich

Obecnie Klub liczy sobie 20 członków czynnie uprawiających żeglarstwo, oraz cztery jachty — jeden z nich stacjonuje na Mazurach, w porcie Kozin.